Start   Foto  │  Kritike  │  Link

 

Kritike

Autor

Bibliografija


Ogledi i kritike
1991

 

Kritike

Предраг Степановић

На више обала

Петар Милошевић: Огледи и критике
Библиотека „Дунав”; Завод за издавање уџбеника, Будимпешта, 1991
.

Петар Милошевић је већ скоро деценију и по присутан у нашој књижевности. Најпре се јављао као критичар, ментор младих песника, састављач антологија и историчар књижевности, а потом је и сам почео да пише песме. О његовој књизи песама Сентандрејски типик (Нови Сад, 1990) писали смо у 20. броју Српских народних новина. Сад нам се указује прилика да и његове огледе и критике, објављиване по листовима, часописима и другим издањима, узмемо у руке „укоричене”, сабране у једну књигу.

У поднаслову ове књиге стоји: „О савременој књижевности Срба и Хрвата у Мађарској” што нам само по себи речито говори о садржини. Прва по реду критика пак, у којој се приказује збирка песама Стојана Вујичића Расточење (Београд, 1972.), носи наслов „На другој обали”, према истоименој Вујичићевој песми. Овај наслов се, изгледа, допао нашем критичару јер је исто тако насловио и антологију српских и хрватских књижевника у Мађарској, објављену 1984. године у Београду и Ваљеву. Ако се, међутим, поближе упознамо са критичарским радом Петра Милошевића, увидећемо да он не стоји ни на каквој „другој обали” него је присутан на више страна, на више „обала”. Пре свега, подједнако пише о делима и српских и хрватских књижевника у Мађарској. Осим тога, докторирао је на поезији Васка Попе, саставио је избор песама Миодрага Павловића за мађарско издање и у више наврата је писао о Павловићу као и о другим југословенским, српским и хрватским песницима. Писао је и о Толстоју и још о по неким истакнутим личностима светске књижевности, а није мимоишао ни мађарске књижевнике. И све је то објављивао, као и своје песме, најмање на две „обале”: у Мађарској и у Југославији.

Књига Огледи и критике подељена је на три поглавља. У првом се налазе прикази књига или појединих остварења Стојана Вујичића, Јосипа Гујаша Цуретина, Марка Декића, Стипана Блажетина, Мате Шинковића, Розе Видаковић, Николе Радосава, Ђусе Пужарова, Мије Карагића и других, а приказане су и три антологије у којима се налазе наши или и наши књижевници са својим делима.

Друго поглавље носи наслов „Зборник и албум наше поезије”, добро нам познат из бивших Народних новина. После разговора који је на тему „Где почиње поезија” с Петром Милошевићем водио Стојан Вујичић, ређају се портрети наших, осим Љубинка Галића млађих песника.

У трећем поглављу су објављене краће студије, прегледи наше послератне књижевности у Мађарској, а да ни мађарски читалац не би остао без увида у ту литературу, на крају књиге се налази преглед на мађарском језику.

Петар Милошевић је, још као уредник рубрике за културу Народних новина, први почео да се систематски и професионално бави питањима српске и хрватске књижевности у Мађарској. Као плод тога многогодишњег рада настала је ова књига, такође прва и засад једина, која даје увид у то стваралаштво, а истовремено даје и неку врсту пресека наше послератне књижевности. Без ње не само што бисмо били сиромашнији него вероватно не бисмо довољно познавали ни једни друге, а још би нас мање могао упознати неко са стране.

„Српске народне новине”, 26. IX 1991.

 

 

© 2006 PETAR MILOŠEVIĆ