Start   Foto  │  Kritike  │  Link

 

Adatok

Szerző

Írások


 

 

Orgonabokrok, libidóka

 

– Amennyiben igaz, hogy a kétnyelvű férfiak mindig két nőt szeretnek egyszerre – mondta a szerző –, akkor idegen nyelvek tanulásával a skála bővíthető.

*

Első szerelme rögtön a példa és az előjel erejével bírt. Óvodás korában D. Óráért* epedezett.

* Valódi név, kissé kódolva.

Egy szép tavaszi napon tört kétnyelvűséggel azt indítványozta a lánynak, hogy „gyeje jojgonvánba”.

D. Órának etimológus csodagyerekként kellett volna születnie ahhoz, hogy a „jojgován-ban felismerje a magyar „ojgoná-t. D. Óra azonban csak csodaszép gyerek volt, tehát értetlenül (bár nem frigiden) meredt a négy uszkve négy és fél éves szerzőcskére, kinek korai erotikus terve füstbe is ment volna, ha verbális invitációját nem kíséri manuális megerősítés: a lány – napozójánál fogva történő – sóvár rángatása az óvodaudvar végében virágzó orgonabokrok felé.

Ettől végre D. Órának is felderült az arcocskája, s megjelent rajta az a két gödröcske, melyektől a szerzőcskének elborult az agyacskája.

*

Budakalász fejlettségére mi sem jellemzőbb, mint az, hogy a község területén nem csak az óvodaudvaron virágzik orgona. Buja bokraival tele van a HÉV-megálló mögötti árokpart is, amely kettős fedezéket nyújt. (Bokor, árok.)

Tavasznyíláskor a sínek menti orgonasor úgy néz ki, mintha súlyos, fehér és lila galambok ülnének az ágakon. Ide bújtak az óvodát kijárván a szerzőcske és D. Óra, kiknek egymás iránti hűsége az általános iskola alsó tagozatának idejére is kiterjedt.

*

E megható hűségkép mindazonáltal ellentmondásban áll azon premisszával, hogy a kétnyelvű emberek mindig két nőt szeretnek egyszerre.

Talán éppen a szerzőcske volna ez alól kivétel?

Meglehet, de csak átmenetileg; történelmi fejlődésében tekintve a dolgot, az ellentmondás rögtön feloldódik Kezdeti monogám hajlamát a szerzőcske ugyanis már az óvoda nagycsoportjában leküzdötte. Amint megtanult magyarul.

Híd lett ő a nemzetek és nemzetiségek között; sőt fajilag sem ismerték finnyásnak őt: látták, amint gyakran, főleg számtanórán, sóvár szemmel nézi a legyet röptében!

*

Így alakult, hogy D. Óra mellett a szerzőcske alsó tagozatos érájában két cigánylányhoz volt még hűséges. Az egyikhez Budakalászon, a másikhoz Medinán, édesanyai szülőfalujában, Szekszárd közelében. A budakalászi hűség a tanítási időszakra, a medinai a nyári és a téli szünetre esett.

Budakalászi hűségét egy elhagyatott pincében gyakorolta, ahol egy cigánylány személyében először látott életében tetőtől talpig meztelen nőt. Ezért marad a lány neve diszkréten pincei homályban.

Hasonlóképp nevezetlen marad a medinai cigánylány is, de ő nem diszkrécióból, hanem azért, mert a szerző nem tudja a nevét.

A csitri a faluvégről járt be, s naphosszat a szerző anyai szülőházának gangjára vezető utcai lépcsőn ülve himbálta mezítelen lábát. A szerzőcske meg előtte fetrengett, mint Jasin; robinzonádokat mutatott be az árokban. Nekilőtte a labdát a falnak, majd vetődve hárította a visszapattanót.

A lány meg csak ült a lépcsőn, mosolygott, és nem szólt egy szót sem. Egész nyáron, éveken át.

*

D. Óra és a két cigánylány alkották a szerzőcske életében az első szerelmi háromszöget. Amennyiben őt magát nem számítjuk; mert vele együtt a szögek száma négy.

De ki hallott már szerelmi négyszögről? (Satöbbi.)

Hallani senki sem hallott, és nem csak azért, mert ez az ábra általában titkos. („Mi az ábra?” „Duplán csalom az asszonyt, de kuss.”) Nyelvileg nincs ilyen – hogy szerelmi négyszög stb. – a magyar nyelvben. Még a magyarban sem. Pedig nem valószínű, hogy a Föld e jellegzetes 93 000 km2-nyi területén sohasem fordul elő, hogy a szerelmi háromszöget további szögek bővítik.

Igenis bővítik. Ezt még a trianoni határok felülbírálása, azaz jelentős számú km2-ek visszacsatolása sem szüntetné meg. Sőt, növelné a potenciális etnikai tarkaságkomponenst.

Amely a térségben amúgy is nagy.

A helyi geometria például nem is ismeri a szerelmi kétszög fogalmát.

 

 

© 2006 PETAR MILOŠEVIĆ