Start   Foto  │  Kritike  │  Link

 

Adatok

Szerző

Írások


 

 

SZHG

 

SZHG-nak hívták a budapesti Szerbhorvát Gimnáziumot, amely a Keleti pályaudvar közelében lévő Rózsák terén, konkrétabban a Hági söröző szomszédságában állt. A vendéglőt a törzsvendég diákok Esz-Háginak nevezték el.

Icsvics terjedelmes tévériportot közölt a „Szerb panorámá-ban az SZHG szétválasztási ünnepélyéről. A bevezető képekben felvázolta a drámai helyzetet, amely a közép-európai fejlődés (?) ama sajátosságából fakadt, hogy a politikai változások megelőzik a gazdasági okokat, így az 1992-től jogilag már önálló két iskola néhány évig még közös fedél alatt működött, amíg összejött a pénz egy új épületre.

Az átmeneti szakaszban a szerb osztályok a balszárnyon, a horvátok a jobbszárnyon kaptak helyet. A menzán a békés egymás mellett élés szabályai uralkodtak, páros heteken a szerb diákok kapták a csirkecomb felső részét, a horvátok az alsót, aztán páratlan heteken cseréltek. (Disznó és marha esetén a harmónia eleve adott volt.) A vécében dohányzó fiúkat nemzeti hovatartozástól függetlenül üldözték a szerb és a horvát tanárok egyesített erői (a közös ellenségkép!), a vegyes szerelmes párok pedig romantikus nyelvi önfeledtséggel csókolóztak a tornaszertárban.

*

Az iskolaszétválasztási ünnepségre a zágrábi delegáció Avax típusú könnyűbombázókon érkezett, melyek a Keleti pályaudvar előtti villamosfordulóban landoltak. Ugyanekkor futott be a belgrádi Avala expressz a szerb küldöttséggel. (A nemzetközi embargó miatt a jugoszláv légitársaság gépei csak a szabadkai feketepiac és a pancsova-alsói kézigránát-kisüzem között közlekedtek.) Miután a rendszerváltás káderszinten Horvátországban és Jugoszláviában sem volt radikális (Magyarországon talán még Káder Jánost sem váltották volna le, ha megéri a nevével fémjelzett rendszer bukását), a két delegáció tagjai örömmel ismerték fel egymásban egykori elvtársaikat és kollégáikat, és hangos „zdravo! zdravo!” kiáltásokkal üdvözölték egymást.

A horvátok üdvlövő import Kalasnyikovokkal durrogtattak a Baross tér légterébe, a szerbek hordozható személyi aknavetőkből viszonozták az örömtüzet, és páncélöklöket ráztak szívélyeskedve a rémülten menekülő magyar rendőrökre. A Rottenbiller utcában leállt a forgalom, az emberek kihajoltak az ablakon, és Zepter-edényeik zörgetésével kísérték a dalolva vonuló fellobogózott menetet.

*

Filmje második felében Icsvics az iskolaszétválasztási ünnepélyt követő tanévnyitókról tudósított.

Egy szerb és horvát vegyes házasságból származó elsős tanulót mutatott be, akit szülei a békesség kedvéért mindkét iskolába beírattak, s a vegyes gyermek lelkes kiskutyaként rohangált a két évnyitó között.

 

 

© 2006 PETAR MILOŠEVIĆ