Start   │   Antológiák   │   Bibliográfia   │   Link  

 

BA

Vuk Karadžić

Njegoš

Radičević

Zmaj

Jakšić

Kostić

Ilić

*

Ignjatović

Marković

Glišić

Lazaraveć

Nušić

Domanović

Stanković

MA

Višnjić

Šantić

*

Atanacković

Veselinović

Ranković

Kočić

Ćorović

Sremac

Matavulj

Antológia

Poezija romantizma

Szakirodalom

Milosevits Péter:

A szerb irodalom rövid története

 


Milosevits Péter:

A szerb irodalom története,

Budapest, 1998.

(vonatkozó fejezetek)

 

Deretić, Jovan:

Istorija srpske književnosti

 

Skerlić, Jovan:

Istorija nove srpske književnosti,

Beograd, 1912. (vonatkozó fejezetek)

Romantizam

Laza Kostić

(1841–1910)


BA

Pesma:

Santa Maria della Salute / Magyar fordítás

 

MA

Drama:

Maksim Crnojević

 

 

Pesma:

Santa Maria della Salute / Magyar fordítás

Oprosti, majko sveta, oprosti,

   što naših gora požalih bor,

na kom se, ustuk svakoje zlosti,

   blaženoj tebi podiže dvor;

prezri, nebesnice, vrelo milosti,

   što ti zemaljski sagreši stvor:

kajan ti ljubim prečiste skute,

Santa Maria della Salute.

 

Zar nije lepše nosit lepotu,

   svodova tvojih postati stub,

nego grejući svetsku grehotu

   u pepô spalit srce i lub;

tonut o brodu, trunut u plotu,

   đavolu jelu a vragu dub?

Zar nije lepše vekovat u te,

Santa Maria della Salute.

 

Oprosti, majko, mnogo sam stradô,

   mnoge sam grehe pokajô ja;

sve što je srce snivalo mlado,

   sve je to jave slomio ma’;

za čim sam čeznô, čemu se nadô,

   sve je to davno pepô i pra’,

na ugod živu pakosti žute,

Santa Maria della Salute.

 

Trovalo me je podmuklo, gnjilo,

   al’ ipak neću nikoga klet;

što god je muke na mene bilo,

   da nikog za to ne krivi svet.

Jer, što je duši lomilo krilo,

   te joj u jeku dušilo let,

sve je to s ove glave sa lude,

Santa Maria della Salute.

  

Tad moja vila preda me granu,

   lepše je ovaj ne vide vid;

iz crnog mraka divna mi svanu,

   pesma slavlja u zorin svit,

svaku mi mahom zaleči ranu,

   al’ težoj rani nastade brid.

Šta ću od milja, od muke ljute,

Santa Maria della Salute.

 

Ona me glednu. U dušu svesnu

   još nkad takav ne sinu gled;

tim bi, što iz tog pogleda kresnu,

   svih vasiona stopila led,

sve mi to nudi za čim god čeznu’,

   jade pa slade, čemer pa med,

svu svoju dušu, sve svoje žude,

svu večnost za te, divni trenute! –

Santa Maria della Salute.

 

Zar meni jadnom sva ta divota?

   Zar meni blago toliko sve?

Zar meni starom, na dnu života,

   ta zlatna voćka što sad tek zre?

Oh, slatka voćko tantalska roda,

   što nisi meni sazrela pre?

Oprosti moje grešne zalute,

Santa Maria della Salute.

 

Dve se u meni pobiše sile,

   mozak isrce, pamet i slast.

Dugo su bojak strahovit bile,

   besni oluj i stari hrast.

Napokon sile sustaše mile,

   vijugav mozak održa vlast,

razlog i zapon pameti hude,

Santa Maria della Salute.

 

Pamet me stegnu, ja srce stisnu’,

   utekoh mudro od sreće, lud,

utekoh od nje – a ona svisnu.

   Pomrča sunce, večita stud,

gasnuše zvezde, raj u plač briznu,

   smak sveta nasta i strašni sud.

O, svetski slome, o strašni sude,

Santa Maria della Salute.

 

U srcu slomljen, zbunjen u glavi,

   spomen je njezin sveti mi hram.

Tad mi se ona odonud javi,

   da se Bog mi pojavi sam:

u duši bola led mi se kravi,

   kroz nju sad vidim, od nje sve znam

zašto se mudrački mozgovi mute,

Santa Maria della Salute.

 

Dođe mi u snu. Ne kad je zove

   silnih mi želja navreli roj,

ona mi dođe kad njojzi gove,

   tajne su sile sluškinje njoj.

Navek su sa njom pojave nove,

   zemnih milina nebeski kroj.

Tako mi do nje prostire pute,

Santa Maria della Salute.

 

U nas je sve u muža i žene,

   samo što nije briga i rad,

sve su miline, al’nežežene,

   strast nam se blaži u rajski hlad;

starija ona sad je od mene,

   tamo ću biti dosta joj mlad

gde svih vremena razlike ćute,

Santa Maria della Salute.

 

A naša deca pesme su moje,

   tih sastanaka večiti trag;

to se ne piše, to se ne poje,

   samo što dušom probije zrak.

To razumemo samo nas dvoje,

   to je i raju prinovak drag,

to tek u zanosu proroci slute,

Santa Maria della Salute.

 

A kad mi dođe da prsne glava

   o tog života hridovit kraj,

najlepši san mi postaće java,

   moj ropaca njeno: „Evo me, naj!”

Iz ništavila u slavu slâva,

   iz beznjenice u raj, u raj!

   U raj, u raj, u njezin zagrljaj!

Sve će se želje tu da probude,

dušine žice sve da progude,

zadivićemo svetske kolute,

bogove silne, kamoli ljude,

zvezdama ćemo pomerit pute,

suncima zasut seljenske stude,

da u sve kute zore zarude,

da od miline dusi polude,

Santa Maria della Salute.

 

Santa Maria della Salute

Bocsáss meg, szent szűzanya, bocsáss meg,
     hogy erdőnk fenyvét irígylé szóm
az idegentől, ki tőlünk fát vett,
     s dúcot ácsolt, min áll ez a dóm.
Halandó bízhat, ez egy imás hely,
     hol a kegy túltesz a földi jón.
Bűnbánó szavam hozzád felzúg-e,
Santa Maria della Salute?

Nem szebb-e állni oszlopul szépnek,
     boltívek alatt lenni a tám,
mint melengetni a földi vétket,
     mely rútul izzik hamvadó fán,
vagy ázni vízben mint hajólécek,
     s havason lenni összetört szán?
Vajon a szépség nem örök út-e,
Santa Maria della Salute?

Bocsáss meg, anyám, szenvedtem sokat,
     megbántam ezer bűnömet már,
álmodtam ifjan, életem rohant,
     s leomlott végül, mint romos vár.
Mind, mire vágytam, s képzeltem olyat,
     hamu és por lett, víz lett és sár.
Mi soha nem volt, végleg elmúlt-e,
Santa Maria della Salute?

Mérgezett sorsom, hosszasan, titkon,
     de átkom jobb ha senkit se sújt,
önmagam voltam önbajom s kínom,
     énbelém maga a gonosz bújt.
Szárnyalni vágytam bércen és síkon,
     de lelkem törten a mélybe hullt.
S mindebből elmém vajon okult-e,
Santa Maria della Salute?

Ám ekkor hölgyem elémbe toppant,
     szebbet én soha nem láttam még.
Sötétlő éjben fáklyaként lobbant,
     fénylőbben, mint a ragyogó ég.
Elmúltak búim, kínjaim sorban,
     helyükre egy jött, maga a vég.
A boldogságba belehalunk-e,
Santa Maria della Salute?

Szemembe nézett. Emberi lelket
     tekintet így még nem döfött át.
Életre kelne, mi jéggé dermedt,
     attól a tűztől, mit szeme ád.
Eláraszt azzal, mit szívem kerget:
     örök perc, maradj, úgy vágytam rád!
A világ velem megtébolyult-e,
Santa Maria della Salute?

De miért szakadt rám ez az áldás,
      amikor erőm kibírni nincs?
Az emberélet alkonya táján
     nem juthat nékem már ez a kincs.
Miért e rügy most életem fáján,
     amikor hajam már fehér tincs?
Halandó, mint én, megtántorult-e,
Santa Maria della Salute?

Két erő csapott össze most bennem,
     ész és az érzés, elme s a szív.
Tomboltak vadul, rettenthetetlen,
     harc, mit a tölgy a viharral vív.
Végül az elme győzött szív ellen,
     s viharból maradt szivárvány ív.
Az égbolt végleg most beborult-e,
Santa Maria della Salute?

Letepert elmém, s elfojtám szívem,
     futottam balgán a kéjtől el.
Ő pedig meghalt, távozott innen
     angyalok szárnyán égbe ment fel.
Kihunyt a nap és megfagyott minden,
     haragnak napja, a vég jött el.
Hetedik angyal harsonát fújt-e,
Santa Maria della Salute?

Elcsüggedt szívem s megtörött elmém,
     számomra örök szentély lett ő.
És ekkor onnan, a mennyek nyelvén
     mint Isten szólott hozzám a nő.
Jégpáncél olvadt lelkemnek csendjén,
     éltető volt az égbeli hő.
Az örök titok most feltárult-e,
Santa Maria della Salute?

Álmomban eljő. Nem mikor hívom,
     mert engem éget gyötrőn a vágy,
hanem ha néki rendelik így ott:
     rejtelmes erők küldik őt át.
Új jelenések fényében villog,
     égbeli lény, kit én szemem lát.
Más aki látta, mind megvakult-e,
Santa Maria della Salute?

Úgy élünk ketten, mint házastársak,
     csak éppen nincsen unalom, nyűg.
Gyönyörben fürdünk, nem gyötrő lángban,
     kéjünkre balzsam: édeni hűs.
Idősebb korba lépett ő nálam,
     s amott majd hozzá ifjulok hűn.
Köztünk az idő így kisimult-e,
Santa Maria della Salute?

A csemetéink a költemények,
     légyottjainknak gyümölcse mind.
Ezt nem is írom, ez nem is ének,
     mert ez a bölcső lelkemben ring.
Ezt csak mi értjük, két teremtmények,
     éden lakóin fügefa ing.
Próféta ilyen mámorba fúlt-e,
Santa Maria della Salute?

Majd mikor értem az élet-sziklán
     koponyát zúzón eljő a vég,
való lesz álmom, ő vár majd itt rám:
      „Itt vagyok néked, itt vagyok én!”
Semmiből akkor átlépek tisztán
     hozzá, ki nem volt – micsoda kéj!
     Befogad karja, jöjj, ölelő éj!
Higgyem-e? Vágyam megvalósult-e,
a földkerekség körülfordult-e,
az összes bolygó idezúdult-e,
mindegyik Isten megittasult-e,
csillagmilliárd lábunkhoz hullt-e,
a jéghegyeken örömtűz gyúlt-e,
szféráknak kürtje hajnaldalt fújt-e,
s ember, ki boldog, megbolondult-e,
Santa Maria della Salute?

      Milosevits Péter ford.