Start   │   Antológiák   │   Bibliográfia   │   Link  

A tantárgy nyitóoldala BA
A tantárgy nyitóoldala MA


E-tankönyv

Milosevits Péter
A szerb irodalom rövid története

BA

Vuk Karadžić
Njegoš
Radičević
Zmaj
Jakšić
Kostić
Ilić
*
Ignjatović
Marković
Glišić
Lazaraveć
Nušić
Domanović
Stanković

MA

Višnjić
Šantić
*
Atanacković
Veselinović
Ranković
Kočić
Ćorović
Sremac
Matavulj

Antológia

Poezija romantizma

Szakirodalom


Milosevits Péter:
A szerb irodalom története,
Budapest, 1998.
(vonatkozó fejezetek)
 
Deretić, Jovan:
Istorija srpske književnosti
 
Skerlić, Jovan:
Istorija nove srpske književnosti,
Beograd, 1912. (vonatkozó fejezetek)

 

BBN-SRB-221--222

Szerb irodalomtörténet 12.


Tantárgy-információk

Őszi félév
Heti 1 óra előadás, 2 óra szeminárium

Múzeum krt. 4/D, I, 104.

 

Hosszabb olvasmányok

Petar Petrović Njegoš: Hegyek koszorúja
Jakov Ignjatović: Örök vőlegény
Borisav Stanković: Szilaj vér

Tematika

A XIX. századi szerb irodalom
– romantika és realizmus
 

Romantika

Előzmények:

  • a régi szerb irodalom irányzatai
  • régi szerb irodalmi nyelvek
  • nyelvújítás: Vuk Karadžić
  • népdalgyűjtés

 

Epikus kötészet: P. P. Njegoš

Lírai költészet: Radičević, Zmaj, Jakšić, Kostić, Ilić


Realizmus

Romantikus realizmus magyar környezetben: Ignjatović

A realizmus elmélete és programja: Marković

Falusi elbeszélők: Glišić, Lazarević

Szatirikus realizmus: Nušić, Domanović

Urbánus regény: Stanković