Start   │   Antológiák   │   Bibliográfia   │   Link  
A tantárgy nyitóoldala

x x x

Kötelező irodalom

Kötelező olvasmány

x x x

Ajánlott irodalom

Ajánlott olvasmány

 

SLA-141
A szláv irodalmak összefoglaló áttekintése –
szerb irodalom
Kötelező szakirodalom
 
A szerb irodalom(történet) vázlata


1. Tipológia

1.1. Európai típusú irodalom

A szerb irodalom az európai irodalmak egyike,
története az európai művészeti korszakok keretein belül zajlott/zajlik.

Ennek megfelelően a szerb irodalom tanulmányozása az európai művészettörténeti és irodalomtörténeti kánon és terminológia (általánosan elfogadott kategóriarendszer és szakkifejezések) segítségével történhet.

Kivétel a reneszánsz és a barokk korszak:
– a történelmi viszonyok kedvezőtlen alakulása (több évszázados török uralom) következtében a reneszánsz és a barokk csak csíráiban jelentkezik, nemzetközi viszonylatban elenyésző.

Az irodalomtörténeti sorozat tehát így néz ki:

– középkori irodalom, (reneszánsz?, barokk?), felvilágosodás, romantika, realizmus, modernizmus, posztmodern,

– a népköltészet a) a legrégibb eredetű (de csak későbbi rögzítésben maradt fenn), b) a romantika idején fejt ki legnagyobb hatást az új irodalmi nyelv és az új stílus alapjaként.

1.2. Követő típusú irodalom

A közép-kelet-európai térség más irodalmaihoz hasonlóan (ún. kis irodalmak) a szerb irodalom is követő típusú irodalom, vagyis máshol kialakuló és virágzó irányzatokat vesz át és követi őket.

Ez mindig bizonyos időbeli eltolódással jár, az időbeli periodizáció (korszakolás) általában néhány évtizedes „késést” mutat.

1.3. Többpólusú irodalom

Kötődései szerint a szerb irodalom többpólusú. Ez a szerb nép (állam) kulturális-földrajzi helyzetéből fakad:

– a középkori irodalom bizánci minták alapján alakul ki,

– a barokk nyomai mediterrán hatásokat mutatnak,

– a felvilágosodás és a romantika nyugat-európai modelleket követ, de ezeket javarészt közép-európai (többek között) magyar közvetítéssel kapja,

– a realizmus idején főleg az orosz irodalom hatása észlelhető,

– a modernizmus francia hatásra jön létre,

– a posztmodern idején az egész világirodalom hatása érvényesül.

 

2. Periodizáció (korszakolás)

2.1. A régi és az új szerb irodalom kérdése

A „megaperiodizáció" – a korszaksorozat feletti nagy íveket érintő felosztás – kétféle szempont szerint történhet, s ezek függvényében a régi és az új szerb irodalom közötti határ két helyen húzható meg:

2.2. Az irodalom világképe szerint

● a régi irodalom a túlvilág-centrikus — középkori irodalom,

● az új irodalom. az evilág-centrikus irodalom — az új irodalom a felvilágosodástól kezdődik és tart napjainkig.

2.3. Az irodalmi nyelv szerint

● a régi irodalom a nyelvújítás előtti régi irodalmi nyelven (nyelveken) írott irodalom —  középkori irodalom és a felvilágosodás korának klasszicista és szentimentális irodalma,

● az új irodalom a nyelvújítás során létrehozott és máig használatos irodalmi nyelven írott irodalom — a romantikától fogva napjainkig.

 

3. Az irodalmi nyelvek

– a szerbszláv: az ószláv szerb  változata,

– a szlavenoszerb: a szerbszláv, az oroszszláv és a népnyelv keveréke,

– az új, népi irodalmi nyelv: a romantika hajnalán (a 19. sz. első felében) létrehozott irodalmi nyelv, melynek alapja a népnyelv (a népköltészet nyelve).