Prva strana srpske književnosti u Mađarskoj

 

Anyaországon kívüli irodalom

Književnost van matice (u Mađarskoj)

Start

Autori
Literatura

Dokumenti

Fotoalbum

 
Autori

Dragomir Dujmov

(Szentes, 1963)

Završio srpskohrvatsku gimnaziju u Budimpešti, diplomirao književnost u Novom Sadu. Profesor srpskoj gimnaziju u Budimpešti i direktor njenog đačkog doma.

Dela

Sunce se nebom bori (pesme, Izdan, Budimpešta, 1992)

Nemir boja (pesme, Izdan, Budimpešta, 1997)

Šapat bogumila (pesme, Srpska samouprava u Budimpešti, Budimpešta, 1999)

Meridijani (pesme, Samouprava Srba u Mađarskoj – Izdan, Budimpešta, 2000)

Beli putevi (roman, Srpska samouprava u Budimpešti, Budimpešta, 2000)

Zgužvano doba (pripovetke, Srpska samouprava u Mađarskoj, Budimpešta, 2001)

Prevoznik tajni (2005, pripovetke)

Čuvar peštanskog kandilasusreti sa Stojanom Vujičićem (2005, eseji)

Voz savesti (roman, 2005)

Raskršće (roman, 2006)

Budimske priče (pripovetke, 2007)

Zaboravljeni srpski listovi u Budimpešti (2008, članci)

Vreme mesečarenja (roman, 2014)

Literatura

Petar Milošević: Ogledi i kritike – o savremenoj književnosti Srba i Hrvata u Mađarskoj (Preduzeće za izdavanje udžbenika, Budimpešta, 1991)

Petar Milošević: Prva zbirka Dragomira Dujmova. Srpske narodne novine, 23. januar 1992.

Vasa Pavković: Sa druge obale (O savremenoj poeziji Srba u Mađarskoj). Sveske, Pančevo, jun 1992.

Milan Stepanov: Najnovija zbirka Dragomira Dujmova: Nemir boja. Srpske narodne novine, 22. januar 1998.

Draginja Ramadanski: Visoka svrha pevanja: Dragomir Dujmov: Nemir boja. Srpske narodne novine, 5. novembar 1998.

Petar Milošević: Dragomir Dujmov: Beli putevi.

Petar Milošević: Dragomir Dujmov kao prozaik. U: Petar Milošević: Danas, juče, prekjuče (ELTE Szláv Filológiai Tanszék, Budimpešta, 2008, 67–68).