Prva strana srpske književnosti u Mađarskoj

 

Anyaországon kívüli irodalom

Književnost van matice (u Mađarskoj)

Start

Autori
Literatura

Dokumenti

Fotoalbum

 
Autori

Vojislav Galić

(Santovo, 1956)

Sveštenik u Sentandreji. Završio bogosloviju u Beogradu. Sekretar Budimske eparhije.

Dela

Vertograd na Dunavu (pesme, Izdan, Budimpešta, 1993)

Literatura

Petar Milošević: Ogledi i kritike – o savremenoj književnosti Srba i Hrvata u Mađarskoj (Preduzeće za izdavanje udžbenika, Budimpešta, 1991)

Predrag Stepanović: Tema seoba u poeziji savremenih srpskih pesnika u Mađarskoj (Stojan Vujičić, Petar Milošević, Vojislav Galić). U: Zapisi jednog čitaoca (Izdan, Budimpešta, 1994)

Predrag Stepanović: Sačuvano nacionalno blago: savremeni srpski pesnici u Mađarskoj. Trolist srpskih poeta: Stojan Vujičić, Petar Milošević i Vojislav Galić. Politika, 13. oktobar 1990.

Vasa Pavković: Sa druge obale (O savremenoj poeziji Srba u Mađarskoj). Sveske, Pančevo, jun 1992.

Vasa Pavković: Glasovi sa druge obale. Književne novine, 1985/jul (dvobroj)