rva strana srpske književnosti u Mađarskoj

 

Anyaországon kívüli irodalom

Književnost van matice (u Mađarskoj)
Start

Autori
Literatura

Dokumenti

Fotoalbum

 
Autori

Petar Milošević

(Budakalas, 1952)

Završio slavistiku u Budimpešti. Profesor na Katedri za slavistiku na univerzitetu Lorand Etveš u Budimpešti (1977–2014). Bio urednik rubrike za kulturu Narodnih novina (1979–1991), zatim glavni urednik Srpskih narodnih novina (1991–1999).

Dela
Beletristika

Sentandrejski tipik (pesme, Književna zajednica Novog Sada, 1990)

Naći ću drugog (pripovetke, Izdan, Budimpešta, 1994)

London, Pomaz (post-ljubavni roman, Matica srpska – Római Kiadó, Novi sad – Budimpešta, 1994. 2. izdanje: Agora – Radionica „Venclović“, Novi Sad – Budimpešta, 2013)

Mi že Sentandrejci (porodični rikvercroman, Matica srpska – Izdan, Novi sad – Budimpešta, 1997)

Bitka za Sulejmanovac (roman, Matica srpska – Izdan, Novi sad – Budimpešta, 2001)

Websajt-stori (internetroman, štampana verzija (naknadno): Narodna knjiga – Izdan, Beograd–Budimpešta, 2001).

Tinja Kalaz (literarno delo, Agora – Zadužbina Jakov Ignjatović, Novi Sad – Budimpešta, 2013).

Avala ekspres (prepevi i pesme, Alamanah srpskih narodnih novina, 1996)

Maturski sastanak (prepevi i pesme, 1997)

Nauka

Ogledi i kritike – o savremenoj književnosti Srba i Hrvata u Mađarskoj (Preduzeće za izdavanje udžbenika, Budimpešta, 1991)

A szerb irodalom története. (Istorija srpske književnosti, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998)

Az emberiségkölteménytől a trükkregényig (Irodalmi tanulmányok.) ELTE Szláv filológiai Tanszék, Budapest, 2004.

Od deseterca do hiperteksta. (Književne studije.) Slavistička katedra Univerziteta Lorand Etveš, Budimpešta, 2007.

Danas, juče, prekjuče. (Skice i eseji o našoj književnosti u Mađarskoj.) Slavistička katedra Univerziteta Lorand Etveš, Budimpešta, 2008.

Poezija apsurda (Vasko Popa). Službeni glasnik, Beograd, 2008.

Storija srpske književnosti. Službeni glasnik, Beograd, 2010.

Sastavio

Na drugoj obali. Hrestomatija posleratne književnosti na srpskohrvatskom jeziku u Mađarskoj. Milić-Rakić – Kulturno-prosvetna zajednica Srbije, Valjevo–Beograd, 1984.

Gde nestaje glas? Antologija mladih pesnika. Preduzeće za izdavanje udžbenika, Budimpešta, 1984.

Literatura

Miodrag Pavlović: Pesništvo Petra Miloševića. Povodom njegove knjige Sentandrejski tipik. Narodne novine, 15. novembar 1990.

Predrag Stepanović: Sačuvano nacionalno blago: savremeni srpski pesnici u Mađarskoj. Trolist srpskih poeta: Stojan Vujičić, Petar Milošević i Vojislav Galić. Politika, 13. oktobar 1990.

Nedeljko Terzić: Slankamenka – slani kamen. Petar Milošević: Sentandrejski tipik. Sremske novine, 23. januar 1991.

Predrag Stepanović: Na više obala. Petar Milošević: Ogledi i kritike. Srpske narodne novine, 26. septembar 1991.

Predrag Stepanović: Tema seoba u poeziji savremenih srpskih pesnika u Mađarskoj (Stojan Vujičić, Petar Milošević, Vojislav Galić). U: Zapisi jednog čitaoca (Izdan, Budimpešta, 1994).

Predrag Stepanović: Monoksilom kroz vekove – Petar Milošević: Sentandrejski tipik. U: Zapisi jednog čitaoca (Izdan, Budimpešta, 1994).

Živan Živković: Razgovor sa iskoni: Petar Milošević: Sentandrejski tipik. Letopis Matice srpske, novembar 1991.

Vasa Pavković: Sa druge obale (O savremenoj poeziji Srba u Mađarskoj). Sveske, Pančevo, jun 1992.

Predrag Čudić: Duh iz flaše. Petar Milošević: Naći ću drugog. Almanah Srpskih narodnih novina, 1994.

Predrag Čudić: Roman o Ičviču. Petar Milošević: London, Pomaz. Almanah Srpskih narodnih novina, 1994.

István Nyomárkay: Projekcija misaonog i doživljajnog sveta. Petar Milošević: London, Pomaz. Almanah Srpskih narodnih novina, 1994.

Stjepan Lukač: Ja sam on? On je ja? A ko je gospođa Bovari? Petar Milošević: London, Pomaz. Almanah Srpskih narodnih novina, 1994.

Lukács István: Örökös kóborlások. Petar Milosevits: London, Pomáz. „Élet és Irodalom”, 1995. VII 28. 9.

Milorad Grujić: Kratka beleška o romanu Petra Miloševića London, Pomaz. Almanah Srpskih narodnih novina, 1994.

Nenad Šaponja: Post-ljubavni roman. Petar Milošević: London, Pomaz. Dnevnik, 14. jun 1995.

Predrag Stepanović. Sentandreja leti u raj. Petar Milošević: Mi že Sentandrejci. Srpske narodne novine, 19. mart 1998.

Nenad Šaponja: Sentandrejska razglednica. Petar Milošević: Mi že Sentandrejci. Politika, 12. septembar 1998.

Danica Aćimović: Poetska vizija kraja veka: Petar Milošević: Poslednji maj. Srpske narodne novine, 10. jun 1999.

Danica Aćimović: Sentandrejski tipik – vodič kroz Sentandreju. Literarna reportaža. (Predložak tekstu bila je knjiga Petra Miloševića Mi že Sentandrejci.) Srpske narodne novine, 19. avgust 1999.

Predrag Stepanović: Pitka bitka. Petar Milošević: Bitka za Sulejmanovac.Српске народне новине” (Будимпешта), 20. XII 2001.

Danica Aćimović: Sentandrejski kvartet. Dnevnik (Novi Sad), 20. februar 2002. str. 17.

Milan Stepanov: Zbrka u nebeskoj administraciji. Romani Petra Miloševića. U: Književnost na jezicima manjina u Podunavlju. Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2004. 288–292.

Rada Stanarević: Između tradicionalnog i modernog. Jedan srpski porodični roman. (Petar Milošević: Mi že Sentandrejci). Filozofski fakultet u Banjoj Luci. Naučni skupovi, Knjiga 5, Tom I. Tradicija i savremenost, Banja Luka, 2004. 189–198.

Vasa Pavković: Široki horizont književnosti Petra Miloševića. (Tekst pročitan u manastiru Rači 5. oktobra 2008, prilikom uručivanja Račanske povelje Petru Miloševiću.)

Dragana Beleslijin: Fusnotepomeranje pogleda; Kako je Vinko Lozić postao "nobl"; Ovlašćeni i povlašćeni čitalac. Poglavlja u: Dragana Beleslijin: Sterijine parodije (Službeni glasnik, Beograd, 2009).

*

Sava Babić: Istorija srpske književnosti Petra Miloševića: A szerb irodalom története. Srpske narodne novine, 24. decembar 1998.