Prva strana srpske književnosti u Mađarskoj

 

Anyaországon kívüli irodalom

Književnost van matice (u Mađarskoj)

Start

Autori
Literatura

Dokumenti

Fotoalbum

 
Autori

Nikola Radosav

(Batanja, 1959)

Završio srpskohrvatsku gimnaziju u Budimpešti, zatim diplomirao prava. Radi kao direktor Starateljstva za nezbrinutu decu u Budimpešti.

Dvojezični pesnik.

Međutim, srpske u mađarske pesmu su različite, nisu autoprevodi; rađaju se iz raznih inspiracijskih izvora. Zato ni srpski odnosno mađarski naslovi njegovih neobičnih “dvokrilnih” zbirki nisu isti (izuzev Poslednjeg kneza).

Dela

Rascepane žice na šljunak padaju – Mosolyogj: (életfényképezés) (pesme, Prosvetni centar Županije Baranja, Pečuj, 1989)

Raspoloženja bez ikakvog okvira – (pesme, Mladost, Demokratski savez Južnih Slovena u Mađarskoj, Udruženje hrvatskih, slovenačkih i srpskih pisaca u Mađarskoj, Pečuj, 1990)

Detinjstvo Tomislava – Versek (pesme, Ut-Pres, Budimpešta, 1993)

Poslednji knez – (Zadužbina Ad Studium, Budimpešta, 1994)

Istočne razglednice – (pesme, Slovenika, Budimpešta, 1966)

Literatura

Petar Milošević: Ogledi i kritike – o savremenoj književnosti Srba i Hrvata u Mađarskoj (Preduzeće za izdavanje udžbenika, Budimpešta, 1991)

Petar Milošević: Produžetak tradicije dvojezičnog pesništva. Nikola Radosav: Rascepane žice na šljunak padaju. Narodne novine, 30. avgust 1990.

Petar Milošević: Nova zbirka Nikole Radosava: Raspoloženja bez ikakvog okvira. Narodne novine, 4. april 1991.