Prva strana srpske književnosti u Mađarskoj

 

Anyaországon kívüli irodalom

Književnost van matice (u Mađarskoj)

Start

Autori
Literatura

Dokumenti

Fotoalbum

 
Autori

Stojan Vujičić

(Pomaz, 1933 — Rim, 2002)

Diplomirao slavistiku u Budimpešti. Dugogodišnji saradnik Instituta za književnost Mađarske akademije nauka. Dugogodišnjim radom pripremao i priredio stalnu izložbenu postavku muzeja Crkveno-umetničke i naučne zbirke u Sentandreji (muzej se nalazi u kompleksu Budimske eparhije). Počasni doktor Univerziteta u Novom Sadu i nosilac ordena Srpski vitez. Član Srpske akademije nauka i umetnosti.

Dela

Rastočenje (pesme, NOLIT, Beograd, 1973, drugo, prošireno izdanje: Balaši Kiado, Budimpešta, 1993)

Jožef Sekač – Vuk Stefanović Karadžić: Srpske narodne junačke pesme (studija, dvojezično izdanje, Forum, Novi Sad, 1986)

Srbi u Budimu i Pešti (studija, Šik Kiadó, Budimpešta, 1997)

Literatura

Bogdan A. Popović: Poetski pedalj trajnosti. Književne novine, 1. decembar 1972.

Laza Čurčić: Sa dva izvora. Dnevnik, 11. februar 1973.

Predrag Protić: Stojan Vujičić: Rastočenje. Književnost, 1973/6.

Vasa Pavković: Glasovi sa druge obale. Književne novine, 1985/jul (dvobroj)

Petar Milošević: “Na drugoj obali”: Stojan Vujičić: Rastočenje.U: Ogledi i kritike – o savremenoj književnosti Srba i Hrvata u Mađarskoj (Preduzeće za izdavanje udžbenika, Budimpešta, 1991)

Petar Milošević: Akustika, vučnost i jezičko ustrojstvo pesme Stojana Vujičića “Na drugoj obali”. U: Ogledi i kritike – o savremenoj književnosti Srba i Hrvata u Mađarskoj (Preduzeće za izdavanje udžbenika, Budimpešta, 1991)

Petar Milošević: Rokovi. U: Ogledi i kritike – o savremenoj književnosti Srba i Hrvata u Mađarskoj (Preduzeće za izdavanje udžbenika, Budimpešta, 1991)

Petar Milošević: Od Rastočenja do Menhetenskih priviđenja – pesništvo Stojana Vujičića.
Račanski zbornik, 8–9. Bajina Bašta, 2004. 49–55.

Vasa Pavković: Sa druge obale (O savremenoj poeziji Srba u Mađarskoj). Sveske, Pančevo, jun 1992.

Predrag Stepanović: Tema seoba u poeziji savremenih srpskih pesnika u Mađarskoj (Stojan Vujičić, Petar Milošević, Vojislav Galić). U: Zapisi jednog čitaoca (Izdan, Budimpešta, 1994)

Predrag Stepanović: Sačuvano nacionalno blago: savremeni srpski pesnici u Mađarskoj. Trolist srpskih poeta: Stojan Vujičić, Petar Milošević i Vojislav Galić. Politika, 13. oktobar 1990.

Predrag Stepanović: Nove knjige Stojana Vujičića na mađarskom jeziku: Elillant évek szőlőhegyén, Magyarok és szerbek. Srpske narodne novine, 29. januar 1998.

Dejan Medaković: Čuvarni lik Stojana Vujičića. Srpske narodne novine, 12. februar 1998.