Prva strana srpske književnosti u Mađarskoj

 

Anyaországon kívüli irodalom

Književnost van matice (u Mađarskoj)

Start

Autori
Literatura

Dokumenti

Fotoalbum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Male slike imaju veću rezoluciju (kliknite!)

 

 

 

 
Fotoalbum

 

Dve promocije antologije „Na drugoj obali” (1984), gore: u Valjevu, dole: u Budimpešti (u zgradi Saveza mađarskih književnika).
Gore: Petar Milošević (sastavljač antologijee), Slobodan Ž. Marković (predsednik Kulturno-prosvetne zajednice Srbije), Miloš Jeftić (potpredsednik Kulturno-prosvetne zajednice Srbije), Marin Mandić (predsednik Demokratskog saveza Južnih Slavena u Mađarskoj)

 

Tomislav Krekić, Ladislav Gujaš, Jolanka Tišler, Petar Milošević

Osnivačka sednica Društva hrvatskih, srpskih i slovenačkih književnika u Mađarskoj i njihovog časopisa „Glas”

Vojislav Galić, Đura Popović, Stipan Blažetin, Predrag Stepanović

 

 

Književno veče Đuse Pužarova u Martincima u proleće 1980. godine

Đuso Puđarov kazuje svoje stihove

 

Pre početka književne večeri pesnik i kritičar udubljeni u dogovaranje

 

 

Petar Milošević i Đuso Pužarov sede (za stolom), Vladimir Iljič Lenjin visi (na zidu)

 

Publika pomno prati književno veče: Branko Jelašić i Páll Sándor

 

Posle književne večeri — društvo u martinačkoj krčmi: Đuso Pužarov, Radovan M. Filaković i otac Đuse Pužarova

 

Posle književne večeri — društvo u martinačkoj krčmi: Páll Sándor, Radovan Jelašić, Petar Milošević i polovina Đuse Pužarova

 

 

Osnovna literatura

Petar Milošević:
Ogledi i kritike — o savremenoj književnosti Srba i Hrvata u Mađarskoj
.
T
ankönyvkiadó, Budimpešta, 1991.

 

Petar Milošević
Razdoblja srpske i hrvatske književnosti u Mađarskoj.
U: Književnost na jezicima manjina u Podunavlju.
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2004. 129–134.

 

Stjepan Blažetin:
Književnost Hrvata u Mađarskoj od 1918. do danas.
Knjižnica Neotradicija, Osijek, 1998.