Prva strana srpske književnosti u Mađarskoj

 

Anyaországon kívüli irodalom

Književnost van matice (u Mađarskoj)

Start

Autori
Literatura

Dokumenti

Fotoalbum

 
Dokumenti

I. Južnoslovenski period (1945—1990)

Antologije

U kolo
Antologija južnoslovenskih pesnika u Mađarskoj

Uredio Milutin Stevanović
Predgovor:
Zoltán Csuka

Izdanje Demokratskog saveza Južnih Slavena u Mađarskoj. Budimpešta, 1969.

 

Gde nestaje glas?
Antologija mladih pesnika

Sastavio i predgovor napisao
Petar Milošević

Preduzeće za izdavanje udžbenika, Budimpešta, 1984

 

Na drugoj obali
Hrestomatija posleratne književnosti na srpskohrvatskom jeziku u Mađarskoj

Sastavio i pogovor napisao
Petar Milošević

Kulturno-prosvetna zajednica Srbije / Milić–Rakić,
Beograd—Valjevo, 1984

 

Periodika

Neven (1982—1988)
Prilog „Narodnih novina” (Budimpešta)

Uređivački odbor:
Mijo Karagić, Marko Marković (odgovorni urednik), Petar Milošević, Predrag Stepanović, Đuro Šarkić (grafička oprema), Stojan Vujičić (predsednik uređivačkog odbora)

1982

 

1983

Nisam našao brojeve (molim za pomoć)

1984

1985

1986

1987

1988

 

Glas (1989—1990)
Časopis Društva hrvatskih, srpskih i slovenačkih književnika u Mađarskoj. Izdavač Demokratski savez Južnih Slavena u Mađarskoj, Budimpešta.

Urednici:
Mijo Karagić, Predrag Stepanović
Uređivački savet:
Stipan Blažetin (potpredsjednik), Stjepan Blažetin, Marko Dekić, Karel Gadanji, Vojislav Galić, Šandor Horvat, Pera Lastić, Petar Milošević (predsednik), Stevan Popović, Dinko Šokčević, Jolanka Tišler

2. Posle 1990 — razdvajanja južnoslovenske zajednice (i njihovih institucija, novina i izdavačke delatnosti) u Mađarskoj

Almanah (1991—1997)
Godišnjak „Srpskih narodnih novina”, izdanje Srpskog demokratskog saveza u Mađarskoj, Budimpešta.

Urednici:
Petar Milošević, Predrag Stepanović

Neven (nova serija) od 2003.
Prilog „Srpskih narodnih novina” u saradnji sa Zadužbinom Jakova Ignjatovića (Budimpešta)

Uredništvo:
Petar Milošević (glavni urednik), Milan Stepanov, Predrag Stepanović

2003

2004

I kontinuirano dalje, godišnje jedanput: 2005–2018…

Osnovna literatura

Petar Milošević:
Danas, juče, prekjuče.
Skice i eseji io našoj književnosti u Mađarskoj. Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, 2008.

Petar Milošević:
Ogledi i kritike — o savremenoj književnosti Srba i Hrvata u Mađarskoj
.
T
ankönyvkiadó, Budimpešta, 1991.

Petar Milošević
Razdoblja srpske i hrvatske književnosti u Mađarskoj.
U: Književnost na jezicima manjina u Podunavlju.
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2004. 129–134.

Stjepan Blažetin:
Književnost Hrvata u Mađarskoj od 1918. do danas.
Knjižnica Neotradicija, Osijek, 1998.