Prva strana srpske književnosti u Mađarskoj

 

Anyaországon kívüli irodalom

Književnost van matice (u Mađarskoj)

Start

Autori
Literatura

Dokumenti

Fotoalbum

 
Literatura

I. Zajednički „južnoslovenski” period

Petar Milošević:
Razdoblja srpske i hrvatske književnosti u Mađarskoj.
U: Književnost na jezicima manjina u Podunavlju.
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2004. 129–134.

Petar Milošević:
Memoarski esej o antologijskim godinama i nama u njima. Dvadeset godina od objavljivanja antologija „Na drugoj obali” i „Gde nestaje glas?” Neven, 2004.

Petar Milošević:
Od Rastočenja do Menhetenskih priviđenja – pesništvo Stojana Vujičića
.
Račanski zbornik, 8–9. Bajina Bašta, 2004. 49–55.

Milosevits Péter:
Magyarországi szerb irodalom, ma.
Pannon Tükör, 1966/6. 41–42.

 

Petar Milošević:
Ogledi i kritike — o savremenoj književnosti Srba i Hrvata u Mađarskoj
.
T
ankönyvkiadó, Budimpešta, 1991.
Poglavlje:
III. Pregledi:

listajel

Dve decenije naše poezije (str. 151)

listajel

Opredeljenja u našoj savremenoj književnosti (str. 160)

listajel

Posleratna književnost Srba i Hrvata u Mađarskoj (str. 166)

listajel

Gde nestaje glas? (str. 175)

listajel

Na drugoj obali (str. 190)

 

Stjepan Blažetin:
Književnost Hrvata u Mađarskoj od 1918. do danas.
Knjižnica Neotradicija, Osijek, 1998.

Vasa Pavković:
Glasovi sa druge obale.
Književne novine, 1985/jul (dvobroj)

Predrag Stepanović:
Naši pesnici u sarajevskom izdanju: Naša poezija u dijaspori. Priredili: Petar Milošević, Andi Novosel i Slavomir Gvozdenivić. Svjetlost, Sarajevo, 1991.
Srpske narodne novine, 16. januar 1992.

 

Osnovna literatura

Petar Milošević:
Danas, juče, prekjuče.
Skice i eseji io našoj književnosti u Mađarskoj. Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, 2008.

Petar Milošević:
Ogledi i kritike — o savremenoj književnosti Srba i Hrvata u Mađarskoj
.
T
ankönyvkiadó, Budimpešta, 1991.

Petar Milošević
Razdoblja srpske i hrvatske književnosti u Mađarskoj.
U: Književnost na jezicima manjina u Podunavlju.
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2004. 129–134.

Stjepan Blažetin:
Književnost Hrvata u Mađarskoj od 1918. do danas.
Knjižnica Neotradicija, Osijek, 1998.