Start   │   Antológiák   │   Bibliográfia   │   Link   │

Izabrana bibliografija
istorij srpske književnosti

 

A szerb irodalom történetének főbb szakirodalma
magyar nyelven

Csuka Zoltán: A jugoszláv népek irodalmának története (1963)

Csuka Zoltán: A jugoszláv népek irodalma.  Világirodalmi kisenciklopédia,  II. k. 600–655 (1976)

Milosevits Péter: A szerb irodalom története (1998)

Milosevits Péter: A szerb irodalom rövid története

Stepanović, Predrag: A régi szerb irodalom története (2005)

 

Izabrana bibliografija istorije srpske književnosti

Sinteze

1. Monografije

Šafarik, Pavol Jozef (Pavel Josef): Geschichte der südslavischen Literatur (1865)

Novaković, Stojan: Istorija srpske književnosti (1867, 1871)

Skerlić, Jovan: Istorija nove srpske književnosti (1912, 1914. Novo izdanje: 1953)

Popović, Pavle: Pregled srpske književnosti (1919)

Popović, Pavle: Jugoslovenska književnost (1936)

Savković, Miloš: Jugoslovenska književnost I–III (1932–1938)

Barac, Antun: Jugoslavenska književnost (1954, 1958)

Csuka Zoltán: A jugoszláv népek irodalmának története (1963)

Deretić, Jovan: Istorija srpske književnosti (1985)

Milosevits Péter: A szerb irodalom története (1998)

2. Leksikoni i zbornici

Jugoslovenski književni leksikon (1971. Drugo, dopunjeno izdanje: 1984)

Leksikon pisaca Jugoslavije I–IV (A–Nj) (1979–1997)

Srpska književnost u književnoj kritici: 1. Stara književnost, 2. Narodna književnost, 3. Od baroka do klasicizma, 4. Epoha romantizma, 5. Epoha realizma, 6. Pesništvo od Vojislava do Bojića, 7–8. Književnost između dva rata, 9. Savremena poezija, 10. Savremena proza, 11. Drama, 12. Književna kritika (1963–1972)

Komparatistika

Živković, Dragiša: Evropski okviri srpske književnosti I–III (1970–1982)

Konstantinović, Zoran: Komparativno viđenje srpske književnosti (1993)

Pot, Ištvan: Stazama prijateljstva – članci i studije (1987)

Pot, Ištvan: Srpsko–mađarski kulturni odnosi (1993)

Žanrovi

Mišić, Zoran: Antologija srpske poezije (1956)

Pavlović, Miodrag: Antologija srpskog pesništva (1964)

Pavlović, Miodrag: Ogledi o narodnoj i staroj srpskoj poeziji (1993)

Pavlović, Miodrag: Eseji o srpskim pesnicima (1991)

Deretić, Jovan: Srpski roman 1800–1950 (1981)

Živković, Dragiša (red.): Rečnik književnih termina (1986)

Jovanović, Slobodan A.: Rečnik književnih izraza (1972)

Versifikacija

Taranovski, Kiril: Principi srpskohrvatske versifikacije. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, 20 (1954)

Petrović, Svetozar: Stih. U: Uvod u književnost (1969)

Ružić, Žarko: Srpski jamb i narodna metrika (1975)

Ružić, Žarko: Nad zagonetkom stiha (1986)

Petković, Novica: Ogledi iz srpske poetike (1990)

Kojen, Leon: Studije o srpskom stihu (1996)

Razdoblja

Srednji vek

Trifunović, Đorđe: Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova (1973. Drugo, dopunjeno izdanje: 1990).

Kašanin, Milan: Srpska književnost u srednjem veku (1975, 1990)

Bogdanović, Dimitrije: Istorija stare srpske književnosti (1980)

Pavlović, Dragoljub (red.): Stara srpska književnost I–II (1966)

Pavlović, Dragoljub – Marinković, Radmila (red.): Iz naše književnosti feudalnog doba (1975)

Stepanović, Predrag: A régi szerb irodalom története (2005)

Barok

Veselinović, Rajko L.: Arsenije III Crnojević u istorji i književnosti (1949)

Medaković, Dejan: Putevi srpskog baroka (1971)

Medaković, Dejan – Davidov, Dinko: Sentandreja (1982)

Davidov, Dinko: Spomenici Budimske eparhije (1990)

(Andrić, Ljubisav, red.): Velika seoba (1990)

Gorjanac, Radojka – Milošević, Petar (red.): Seoba Srba 1690 (1990)

(Trifunović, Đorđe, red.): Očevici o velikoj seobi (1990)

Pavić, Milorad: Istorija srpske književnosti baroknog doba (XVII i XVIII vek) (1970)

Pavić, Milorad: Barok (1991)

Pavić, Milorad: Gavril Stefanović Venclović (1972)

Prosvetiteljstvo, klasicizam, sentimentalizam

Leskovac, Mladen: Antologija starije srpske poezije (1953)

Skerlić, Jovan: Srpska književnost u XVIII veku (1909). Novo izdanje: Sabrana dela J. S. IX (1966)

Pavić, Milorad: Klasicizam (1991), Predromantizam (1991)

Deretić, Jovan: Dositej i njegovo doba (1969)

Popović, Pavle: Milovan Vidaković (1934)

Stepanović, Predrag: Milovan Vidaković i Pešta. U: Šumadijske metafore (1997) i Peštanske godine Milovana Vidakovića. Srpske narodne novine, 3. i 10. jul 1997, br. 27–28..

Udovički, Ivanka: Romansijerski pokušaji Mihaila Vitkovića i njegove izmene Kármánovog dela (1976)

Doba reforme jezika

Ivić, Pavle: Srpski narod i njegov jezik (1971)

Popović, Miodrag: Vuk Stefanović Karadžić (1964, 1972)

(Đurić, Vojislav, red.): Knjiga Đure Daničića (1976)

Deretić, Jovan: Rasprava Save Mrkalja o srpskim pismenima. U: Deretić, Jovan: Dositej i njegovo doba (1969)

Nikoliš, Gojko: Sava Mrkalj – povijest o jednom stradalniku (1980)

Tomić, Ljubomir: Luka Milovanov i njegov rad na reformi srpske azbuke, prozodiji i književnom jeziku. U: (Mandić, Marin, red.): Prilozi kulturnoj povijesti Srba i Hrvata u Mađarskoj (1982)

Narodna književnost

Gavrilović, Andra: Istorija srpske i hrvatske književnosti usmenoga postanja (1912)

Đurić, Vojislav: Postanak i razvoj narodne književnosti (1956)

Latković, Vido: Narodna književnost (1967)

Nedić, Vladan: O usmenom pesništvu (1976)

Nedić, Vladan: Vukovi pevači (1981)

Pavlović, Miodrag: Antologija lirske narodne poezije (1982)

Pešić, Radmila – Milošević-Đorđević, Nada: Narodna književnost (1983)

Romantizam

Skerlić, Jovan: Omladina i njena književnost (1848–1871). Izučavanje o nacionalnom i književnom romantizmu (1906)

Popović, Miodrag: Romantizam I–III (1972. Treće, prerađeno izdanje: I–II, 1985)

Popović, Miodrag: Vuk Stefanović Karadžić (1964, 1972)

Sekulić, Isidora: Njegošu knjiga duboke odanosti (1951)

Skerlić, Jovan: Jakov Ignjatović (1904, 1966)

Leskovac, Mladen (red.): Laza Kostić (1960)

Jeremić, Ljubiša: Jakov Ignjatović – tragika nacionalne sudbine. U: Jeremić, Ljubiša: Tragički vidovi starijeg srpskog romana (1987)

Pavić, Milorad: Vojislav Ilić i evropsko pesništvo (1971)

Knežević, Mara: Književno delo Mite Popovića (2002)

Realizam

Gligorić, Velibor: Srpski realisti (1954)

Najdanović, Milorad: Srpski realizam u XIX veku (1962)

Vučenov, Dimitrije: Tragom epohe realizma (1981)

Ivanić, Dušan: Srpski realizam (1996)

Skerlić, Jovan: Svetozar Marković (1910, 1966)

Moderna

Popović, Bogdan: Antologija novije srpske lirike (1911. Novo izdanje: 1983)

Vitošević, Dragiša: Srpsko pesništvo 1900–1914, I–II (1975)

Palavestra, Predrag: Doba modernizma u srpskoj književnosti (1901–1918) (1980)

Radulović, Milan: Klasici srpskog modernizma (1995)

Palavestra, Predrag (red.): Srpski simbolizam – tipološka proučavanja (1995)

Radulović, Milan: Modernizam i srpska idealistička filosofija (1989)

Modernizam i avangarda

Tešić, Gojko: Pesništvo srpske avangarde 1902–1934 (1993)

Tešić, Gojko: Srpska avangarda u polemičkom kontekstu (1991)

Tešić, Gojko: Kontekst kritičke misli srpske avangarde. U: Avangardni pisci kao kritičari. Srpska književna kritika 23. (1994)

Tešić, Gojko: Kontekst za čitanje pripovetke srpskog modernizma i avangarde. U: Antologija srpske avangardne pripovetke (1989)

Vučković, Radovan: Avangardna poezija (1984)

Golubović, Vidosava – Tutnjević, Staniša (red.): Srpska avangarda u periodici (1996)

Marković, Slobodan Ž: Književni pokreti i tokovi između dva svetska rata (1970)

Marković, Slobodan Ž: Književne pojave između dva svetska rata (1982)

Aleksić, Branko: Poezija nadrealizma u Beogradu (1980. Antologija i studija)

Neomodernizam

Peković, Ratko: Ni rat ni mir – panorama književnih polemika 1945–1965 (1986)

Mišić, Zoran: Kritika pesničkog iskustva (1976)

Mihajlović Mihiz, Borislav: Književni razgovori (1971)

Lukić, Sveta: Savremena jugoslovenska književnost (1968)

Palavestra, Predrag: Posleratna srpska književnost (1972)

Kažić, Vladimir: Poezija i poetika Vaska Pope (1972)

Antonijević, Damnjan: Uspravna zemlja Vaska Pope (1976)

Alexander, Ronelle: Struktura poezije Vaska Pope (1996)

(Petković, Novica, red.): Poezija Vaska Pope – zbornik radova (1997)

Đorđević, Časlav: Miodrag Pavlović, pesnik humanističke etike (1984)

Zorić, Pavle: Vrhovi. Miodrag Pavlović, Ljubomir Simović, Matija Bećković (1991)

Komnenić, Milan: Novije srpsko pesništvo (1972. Antologija i studija)

Petrov, Aleksandar: Poezija jugoslovenskih naroda 1945–1975. Delo, 1975/1.

Todorović, Miroljub: Signalizam (1979)

Živković, Živan: Signalizam (1994)

Postmodernizam

Pantić, Mihajlo – Pavković, Vasa: Šum Vavilona (1988. Antologija i studije)

Jerkov, Aleksandar: Postmoderno doba srpske proze. In: Antologija srpske proze postmodernog doba (1992)

Pantić, Mihajlo: Aleksandrijski sindrom – ogledi i kritike o savremenoj srpskoj prozi (1994)

Mandić, Igor: Romani krize (1997)

Kiš, Danilo: Čas anatomije (1977)